ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
SISTEMINĖS RIZIKOS VERTINIMAS PASITELKIANT BETA RODIKLIO SKAIČIAVIMĄ
Katarzyna Kuziak

SANTRAUKA.  Sisteminės rizikos vertinimas yra nelengva užduotis. Egzistuoja daug pažangių rizikos matų, pavyzdžiui, sąlyginė rizikos vertė (CoVaR), pasiūlyta Adrian ir Brunnermeier (2011), daugiasąlyginė rizikos vertė (angl. the Multi-Conditional-VaR, MCoVaR), pristatyta Cao (2013), numatomas minimalus nuostolis (MES), pasiūlytas Acharya ir kt. (2010) bei Brownlees ir Engle (2012), sisteminės rizikos matas (SRISK), aptartas Acharya ir kt. (2012) bei Brownlees ir Engle (2016). Šie matai apskaičiuojami atsižvelgus į kiekvienos finansų institucijos finansinės sistemos indėlį (pvz., delta CoVaR). Straipsnyje aptariamas Engle (2012) pasiūlytas dinaminis sąlyginis beta rodiklis (DCB). Tyrimo tikslas yra surasti rodiklį, kurio vertė įspėtų apie gresiančias sisteminės rizikos problemas. Praktinis Varšuvos vertybinių popierių biržos tyrimas parodė, kad banko akcijų beta koeficientas gali būti puikus potencialus rodiklis..

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: dinamiška sąlyga beta, sisteminė rizika, Lenkijos finansų sistema.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict