ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
PRARASTŲ PAJAMŲ NUSTATYMO PROBLEMOS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ ANALIZĖ. EISMO ĮVYKIŲ METU PATIRTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ ATVEJIS
Ewa Poprawska, Anna Jędrzychowska

SANTRAUKA.  Remiantis teorinėmis įžvalgomis ir anuiteto modeliavimu, straipsnyje pateikiamos išvados apie finansinį eismo įvykių aukų saugumą ir jų poreikius po nelaimingų atsitikimų. Tiriant medžiagą, buvo atsižvelgta į įvairių Europos šalių pajamas bei žmonių gyvenimo trukmę, taip pat ieškoti ir identifikuoti konkrečioms šalims pritaikomi sprendimai. Tyrimo pagrindas - anuiteto, padengiančio prarastas pajamas, modeliavimas. Vakarų Europoje, ypač šalyse, kuriose atlygintina TPVCA draudimo suma nėra ribojama, nukentėjusieji yra užtikrinti, kad jų patirtus nuostolius padengs draudimo išmokos. Deja, Rytų Europoje, pvz., Rusijoje, Baltarusijoje ar Ukrainoje, situacija yra visiškai kitokia, kadangi šios šalys negali taikyti mažiausių draudimo išmokų, kurias siūlo Europos Komisija. Taigi draudimas gali atsižvelgti ne į visus nukentėjusiojo reikalavimus ir padengti tik kažkiek nuostolių. Tyrimą papildė tarpvalstybinių nuostolių padengimo modeliavimas. Autoriai taip pat siekė nustatyti, kiek ilgai turėtų būti teikiamas anuitetas, kad jo užtektų kaip mažiausios draudimo išmokos sumos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: TPVCA draudimas, kūno sužalojimai, pensijų vertė, anuitetas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict