ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
TREJI METAI PO ABENOMIKOS. IŠŠŪKIAI IR REKOMENDACIJOS JAPONIJOS EKONOMIKOS ATGAIVINIMO POLITIKA
Sebastian Bobowski, Bogusława Drelich-Skulska

SANTRAUKA.  Abenomika - gerai žinomas terminas, apibūdinantis Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe šalyje taikytą ekonomikos atgaivinimo politiką, paskelbtą 2013 m. pradžioje. Pagrindinis Abe strategijos tikslas - išvaduoti šalį iš ilgalaikio stagnacijos ir defliacijos rato. Abenomiką sudaro trys dalys: agresyvi monetarinė politika, fiskalinė konsolidacija ir struktūrinės reformos. Svarbiausią vaidmenį joje atlieka Japonijos bankas, kuris siekia didinti infliaciją, paklausą, investicijas bei atgaivinti ekonomiką stipriai ir intensyviai ją veikdamas kiekybe ir kokybe. Straipsnyje pateikiamos išsamios teorinės įžvalgos apie "prarastąjį dešimtmetį", ekspansinę monetarinę politiką ir defliacinę spiralę, abenomikos pradžią, pristatoma trumpa monetarinės, fiskalinės ir struktūrinės politikos apžvalga. Straipsnyje aptariami abenomikos iššūkiai ir veiksniai, pateikiami galimi ateities scenarijai bei rekomendacijos. Išskiriami itin svarbūs abenomikos aspektai: socialinės apsaugos sistema Japonijoje, bendrovių valdymas ir darbo rinka. Apie šiuos aspektus būtina diskutuoti garsiai. Svarbu imtis ryžtingų veiksmų ir pertvarkyti Japonijos "draugišką kapitalizmą" bei pasiekti šalies fiskalinį balansą. Iki šiol abenomika lūkesčių nepatenkino.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: abenomika, ekspansinė monetarinė politika, valdžios sektoriaus skola, vartojimo mokestis, struktūrinės reformos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict