ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
LYGINAMOJI LENKIJOS ATVIRO TIPO INVESTICINIŲ FONDŲ INVESTICINĖS GRĄŽOS 2005-2015 METŲ ANALIZĖ
Iwona Dittmann

SANTRAUKA.  Straipsnyje vertinamas 15-os obligacijų investicinių fondų, veikiančių Lenkijoje, diferencijavimas pagal investicijų grąžą. Tyrimas buvo atliktas analizuojant skirtingus 2005-2015 metų investavimo laikotarpius. Analizė atlikta taikant empirinio investicijų grąžos paskirstymo kvartilius. Prieita prie pagrindinės išvados - egzistuoja vidutinis skolos fondų paskirstymas pagal investicijų grąžą. Nuspręsta, kad investavimo laikotarpio pratęsimas pastebimai sumažina pirmojo investicijų grąžos kvartilio paskirstymą (nepamirštant sigma konvergencijos tikimybės). Nustatyta, kad investicijų laikotarpis ne itin stipriai paveikė fondų reitingą. Taip pat pastebėta, kad fondų pozicijų pokyčiai reitinguose skirtingais investavimo laikotarpiais statistiškai nebuvo svarbūs.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: asmeniniai finansai, atviro tipo investiciniai fondai, grąža, lyginamoji analizė, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict