ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
KAS LEMIA INOVACIJAS SMULKIOSIOSE IR VIDUTINĖSE ĮMONĖSE? ČEKIJOS RESPUBLIKOS ATVEJO ANALIZĖ
Vojtěch Korab, Petra Koudelkova

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje tiriami veiksniai, kurie lemia inovacijas smulkiosiose ir vidutinėse Čekijos Respublikos įmonėse. Ši šalis patyrė ekonominius ir institucinius pokyčius, kurie lėmė naujų požiūrių į įmonių vadybą atsiradimą, o dabar susidūrė su pasauline ekonomine krize. Atvejo analizė paremta 1144 Čekijos smulkiųjų ir vidutinių įmonių apklausos duomenimis. Atlikus analizę buvo nustatyti šie inovacijas lemiantys veiksniai: tyrimai ir raida, investicijos į technologijas, produktų kokybės gerinimas, įsijungimas į užsienio rinkas. Svarbu paminėti ir tai, jog buvo nustatyta, kad biurokratiniai trikdžiai ar šalutinį efektą turintys veiksniai nesukelia didelių sunkumų naujoviškai smulkiųjų ir vidutinių įmonių veiklai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: inovacijos, smulkiosios ir vidutinės įmonės, pereinamasis laikotarpis, Čekijos Respublika, ekonominė krizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict