ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
GLOBALIOS LENKIJOS ĮMONĖS: STEIGIMO PROCESAI IR ANKSTYVOSIOS INTERNACIONALIZACIJOS MOTYVAI
Lidia Danik, Elżbieta Duliniec, Izabela Kowalik

SANTRAUKA. Ankstyvosios internacionalizacijos tyrimai CRE šalyse atliekami daug rečiau, nei kitose šalyse. Siekiant užpildyti šią spragą, šiame straipsnyje nagrinėjami globalių savo kilme Lenkijos įmonių steigimo procesai ir analizuojami jų motyvai, skatinantys užsiimti tarptautine veikla. Straipsnio pradžioje apžvelgiamos globalios įmonės, jų internacionalizacijos motyvai ir ankstyvieji raidos procesai. Empirinėje dalyje pateikiami pusiau struktūriniai interviu su 10 Lenkijos MVĮ savininkų. Rezultatai analizuoti taikant turinio analizės metodą, išskiriant kategorijas, kurios buvo sugrupuotos hierarchine tvarka. Pateiktos kategorijos apima įmonių veiklos pradžią, jų įkūrėjų karjeras, aplinkos jutimą, ryšių mezgimą ir internacionalizacijos motyvus (Rasmussan ir kt., 2001). Tyrimo metu nustatyta, kad steigiant ir internacionalizuojant MVĮ tiek Lenkijoje, tiek užsienio šalyse esama bendrų procesų. Tyrimu patvirtintas Rasmussan ir kitų mokslininkų modelis, susijęs su globalių įmonių veiklos pradžia. Lenkijos verslininkai teikia pirmenybę ne išoriniams traukos veiksniams, o vidinei, iniciatyviai motyvacijai, skatinančiai plėtoti tarptautinę veiklą. Tačiau išskiriami ir saviti išoriniai internacionalizacijos veiksniai, susiję su regiono ekonominiu palikimu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarptautinis verslumas, globalios įmonės, Lenkijos MVĮ, steigimo procesai, turinio analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict