ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
VALIUTOS KRIZIŲ MODELIO MECHANIZMO KONCEPCIJA IR ĮGYVENDINIMAS
Piotr Lis, Sławomir Zwierzchlewski

SANTRAUKA. Remdamiesi trimis literatūros šaltiniuose pateiktais pagrindiniais valiutų krizės modeliais, autoriai siekė sukurti savo koncepciją. Buvo sukurtas kokybinis-priežastinis modelis, kuris vaizduoja valiutų krizių atsiradimo ir eigos mechanizmą, nepriklausomai nuo laiko ir vietos bei atsižvelgiant į galimas valiutų rinkų sutrikimų priežastis. Autoriai nustatė keturias valiutų krizių atsiradimo aplinkybių grupes: 1) finansų sistemos veikla, taip pat priežiūros ir audito institucijų veiklos kokybė, 2) ekonominė politika, ypač viešųjų finansų sektoriaus įsiskolinimas, nustatytas valiutos keitimo kurso režimas ir valiutos atsargų lygis, 3) tikri veiksniai, pavyzdžiui, įmonių ir namų ūkių įsiskolinimas užsienio valiuta, 4) išorės veiksniai, pavyzdžiui, krizės atėjimas iš kaimyninių šalių. Straipsnyje autorių sukurtą kokybinį-priežastinį modelį siekiama pagrįsti Lenkijos pavyzdžiu. Autorių nuomone, XXI a. tam tikrose ekonomikos srityse išsivystęs didelis disbalansas, sukėlęs ekonomines ir skolų krizes, gali būti svarbus veiksnys, paskatinęs valiutų krizę. Tačiau remiantis aukščiau minėtu Lenkijos modeliu, galima daryti išvadą, kad valiutų krizės atsiradimo rizika yra nedidelė. Dabartinis valiutos keitimo kurso režimas, Lenkijos priežiūros ir apsaugos institucijos bei valiutos atsargų lygis yra laikomi svarbiais kovos su krize veiksniais. Tačiau kapitalo srautų liberalizavimas ir viešųjų finansų sektoriaus įsiskolinimas laikomi ekonomiką smukdančiais veiksniais. Valiutų krizės atsiradimo rizikos įvertinimas yra dar svarbesnis atsižvelgiant į Lenkijos prisijungimą prie VKM II (Europos antrojo valiutų kurso mechanizmo) prieš Lenkijos įstojimą į Europos pinigų sąjungą. Šiame kontekste valiutos keitimo kurso režimas ir valiutos atsargų lygis vertinami kaip ekonomiką smukdantys veiksniai .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valiutos krizės, valiutos krizės sąlygos, valiutos krizės modelis, valiutos krizės mechanizmas, koncepcija ir įgyvendinimas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict