ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
ORGANIZACINIAI RITUALAI KAIP ORGANIZACINĖS KULTŪROS KŪRIMO IR KEITIMO ĮRANKIAI: KOMUNIKACINIS POŽIŪRIS
Mariana Sueldo, Dalia Štreimikienė

SANTRAUKA. Ritualai ir ceremonijos gausioje mokslinėje literatūroje apie organizacinę kultūrą traktuojami kaip reikšminga šios tikslingai kuriamos kultūros sudedamoji dalis. Ritualams ir ceremonijoms priskiriamos svarbios funkcijos ir tikslai. Ritualinis elgesys gali būti suvokiamas kaip organizacinės kultūros užkuoduotos informacijos, perduodamos organizacijos viduje ir už jos ribų, įvestis ir išvestis. Ritualai atlieka itin reikšmingą vaidmenį šiame informacijos sklaidos ir perdavimo procese, tačiau pasigendama mokslinių tyrimų, skirtų šiam aspektui. Šiuo straipsniu siekiama paskatinti mokslinę diskusiją pabrėžiant ritualų vaidmenį kaip įrankį kurti, tvirtinti ir keisti organizacinę kultūrą. Tačiau veiksmingas šių įrankių panaudojimas ir taikymas gali praturtinti organizacinės kultūros valdymo strateginius tikslus tik tuo atveju, jeigu organizacijų vadovai suvoks instrumentinę ritualų galią. Galima teigti, kad empirinių tyrimų, susijusių su ritualų poveikiu organizacinei kultūrai, yra tikrai mažai, jie reti mokslinėse publikacijose. Šiame straipsnyje pateikiamas teorinis organizacinių ritualų kaip organizacinės kultūros sudedamųjų dalių bei jų komunikacinės galios pagrindimas. Viešos ir atviros kultūros ritualinė raiška gali puikiai atspindėti tikslingai kuriamą, norimą atkurti ar perkurti organizacinę kultūrą. Todėl tyrime pasitelkta kokybinių empirinių tyrimų metodika siekiant atskleisti organizacinės kultūros komunikacinį aspektą per ritualų ir ceremonijų prizmę. Straipsnyje vidinės komunikacijos dalyviai bei jų veikimas analizuojami kaip organizacinės kultūros 'duomenų' siuntėjai ir gavėjai .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacinė komunikacija, organizaciniai ritualai, ceremonijos, organizacinė kultūra, vadybinės priemonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict