ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
NAUJOJI INFORMACINĖ EKONOMIKA PEREINAMOSIOS EKONOMIKOS ŠALYSE: PRIVATUMO PROBLEMA IŠ EKONOMINĖS PERSPEKTYVOS
Ivan-Damir Anić, Jelena Budak, Edo Rajh

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjama privatumo problema, susijusi su naujosios informacinės ekonomikos plėtra ir pažangių informacinių bei komunikacinių technologijų taikymu keturiose nedidelėse Vakarų Balkanų šalyse, kurioms būdinga pereinamoji ekonomika. Šiuo metu didžiausias privatumo politikos sudarytojų tikslas yra sumažinti vartotojų nerimą dėl privatumo (angl. CFIP) ir padidinti jų nusiteikimą pateikti asmeninę informaciją (angl. WPI). Tiesa, kol kas nėra sutarta, kokie veiksniai ir kokiais būdais veikia šiuos kintamuosius. Šiame straipsnyje lyginamas santykinis demografinių kintamųjų, vartotojų požiūrių ir institucinės sistemos poveikis CFIP ir WPI. Tyrimas paremtas vartotojų apklausa, atlikta Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Serbijoje bei Makedonijoje. Nacionaliniu mastu reprezentatyvios apklausos imtis - 2006 respondentai. Remiantis dviejų regresinių modelių rezultatais nustatyta, kad tiek CFIP, tiek WPI įtakos turi suvokiama grėsmė, institucinė sistema ir pasitikėjimas privatumo apsauga. Kiti su CFIP susiję kintamieji yra išsilavinimas ir profesija, o WPI taip pat įtakos turi amžius ir lytis. CFIP ir WPI analizuotose pereinamosios ekonomikos Vakarų Balkanų šalyse skiriasi priklausomai nuo šalies narystės ES. Straipsnyje aptariama privatumo politikos reikšmė ir pateikiami pasiūlymai, kaip sumažinti CFIP ir padidinti WPI .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: informacinė ekonomika, nerimas dėl informacijos privatumo, nusiteikimas pateikti asmeninę informaciją, demografija, pereinamosios ekonomikos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict