ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
LENKIJOS AUKCIONŲ RINKAI ATSTOVAUJANČIŲ LENKŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ INDIVIDUALIŲ HEDONINIŲ KAINŲ INDEKSŲ VERTINIMAS
Dorota Witkowska

SANTRAUKA. Besivystanti Lenkijos meno rinka pritraukia vis daugiau investuotojų. Norint įvertinti tam tikrų vertybių pelningumą, reikia apskaičiuoti numanomą pelną. Analizuojant heterogenines prekes, pavyzdžiui, meną, dažnai taikomas hedoninis kainos skaičiavimo indekso metodas. Galima apskaičiuoti individualių menininkų, visos rinkos ar jos segmentų meno kainos indeksus. Šio tyrimo tikslas - įvertinti 17 lenkų dailininkų, atstovaujančių Lenkijos aukcionų rinkai, individualius hedoninius kainų indeksus bei apskaičiuoti paveikslų rinkos pajamas, apibrėžiamas pasirinktų menininkų "krepšeliu". Šiame tyrime taikoma hedoninės regresijos metodologija ir suminis hedoninis indeksas naudojant 1710 meno darbų, kurie buvo parduoti Lenkijos aukcionuose 2007-2013 metais, duomenis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: alternatyvios finansinės investicijos, meno rinka, lenkų dailės kūriniai, hedoninis kainų indeksas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict