ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
NUOLATINIO TOBULINIMO MODELIS PLĖTOJANT KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONES
Rolandas Strazdas, Jūratė Černevičiūtė

SANTRAUKA. Kūrybinės industrijos sparčiai plėtojasi ir tampa viso paslaugų sektoriaus branduoliu. Straipsnyje analizuojama kūrybinių industrijų plėtojimo svarba ir aktualumas. Nagrinėjami nuolatinio tobulinimo metodai PDCA, DMAIC, DMADV ir TOC sisteminio požiūrio į kūrybinių industrijų įmonių veiklos tobulinimą kontekste. Remiantis atlikta esamų tobulinimo metodų analize, straipsnyje yra pateiktas nuodugniai aprašytas nuolatinio tobulinimo modelis, skirtas kūrybinių industrijų įmonėms .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nuolatinis tobulinimas, kūrybinės industrijos, potyrio produktai, tobulinimo modeliai, procesų žemėlapis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict