ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
STATISTINIAI LENKIJOS IR SLOVAKIJOS LOGISTIKOS SEKTORIAUS BANKROTO PROGNOZAVIMO METODAI
Jacek Brożyna, Grzegorz Mentel, Tomasz Pisula

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama bankroto problema galimų grėsmių atsiradimo kontekste. Tyrimu siekiama įrodyti aprašytų modelių gautas vertes numatant galimus bankroto ženklus ir vertinant Lenkijos bei Slovakijos įmonių TSL (transporto, laivybos, logistikos) sektoriaus finansinę būklę. Siekiant prognozuoti logistikos sektoriaus įmonės bankroto riziką, pasitelkti statistiniai bankroto klasifikavimo modeliai: klasikinė tiesinė diskriminantinė analizė, logistinė regresija. Formuluojant prognozes taip pat remtasi vadinamaisiais klasifikavimo medžiais ir artimiausio kaimyno metodu. Empirinis tinkamo klasifikavimo patvirtinimas, taikytas pateiktų statistinės bankroto analizės metodų grupėms vertinant jų efektyvumą, atskleidė, kad šiems metodams būdingas aukštos kokybės bankroto prognozavimas. Aprašytos sąvokos suteikia galimybę lengvai įvertinti bankroto rizikos grėsmę analizuojamose įmonėse. Vienas svarbių pateiktų rezultatų privalumų yra tyrimo imties skirstymas į vadinamąsias mokymosi grupes, kurioms buvo nustatyti tirtų modelių parametrai. Taip pat pateiktas aktualus tyrimo bandinys tinkamų klasifikacijų veiksmingumui tirti. Jo prognozės buvo apribotos vienerių ir dviejų metų periodais prieš bankrotą .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: bankroto prognozavimas, dirbtinis intelektas, rizikos modeliavimas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict