ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
REKREACINĖ VEIKLA KULTŪROS CENTRUOSE
Virginija Jurėnienė, Aušra Andrė Stonytė

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti kultūros centrų vaidmenį rekreacijos kontekste. Keliamas probleminis klausimas: koks kultūros centrų vaidmuo rekreacijos procese? Aptariama Lietuvos nacionalinės kultūros situacija ir analizuojamas kultūros centrų vaidmuo stiprinant tradicinę lietuvių kultūrą, tačiau poilsio kultūros centrų bendruomenių vaidmuo nėra analizuojamas. Lietuvos mokslininkai nenagrinėjo kultūros poilsio organizavimo veiklų ir jų organizuotumas nebuvo tiriamas. Taigi, šioje srityje reikia išsamesnių mokslinių tyrimų. Labai svarbu kelti kultūros centro darbuotojų kompetencijas ir šviesti visuomenę. Empirinė duomenų analizė leidžia daryti prielaidą, kad kultūros centrai organizuoja rekreacines veiklas Lietuvoje .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: kultūros centrai, Lietuvos kultūra, rekreacinė veikla, Lietuva

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict