ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
MIGRACIJOS TENDENCIJOS LIETUVOJE IR KITOSE NAUJOSE ES ŠALYSE NARĖSE
Dalia Štreimikienė, Yuriy Bilan, Edmundas Jasinskas, Ramutė Grikšaitė

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamos migracijos tendencijos Lietuvoje. Jos lyginamos su kitų naujųjų ES šalių narių migracijos tendencijomis bei siekiama nustatyti pagrindines priežastis, lemiančias aukštus emigracijos tempus iš Lietuvos. Remiantis empiriniu tyrimu, buvo parengta ir 2013 metais atlikta Lietuvos gyventojų apklausa. Straipsnyje aptariamos pagrindinės migracijos teorijos ir jų raida, išanalizuoti migracijos rodikliai naujose ES šalyse narėse bei eurobarometro apklausos rezultatai apie ketinimus emigruoti ir ieškoti darbo kitose ES šalyse narėse. Remiantis Lietuvos gyventojų anketinės apklausos rezultatais, sudarytas potencialaus emigranto demografinis profilis bei nustatytos pagrindinės emigracijos priežastys ir nurodytos svarbiausios priemonės, leidžiančios mažinti emigracijos iš Lietuvos dydį .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: migracijos tendencijos, migracijos priežastys, priemonės emigracijai mažinti, Europos Sąjunga

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict