ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
FINANSŲ VALDYMO APSKAITOS SISTEMOS IR LEAN VALDYMAS: PASLAUGŲ ĮMONĖS PERSPEKTYVA
Tomasz Wnuk-Pel

SANTRAUKA. Iki šiol nebuvo atlikta pakankamų finansų valdymo apskaitos sistemos (FVAS) kilmės ir pokyčių kaip atsako į LEAN valdymą (LV) tyrimų. Šio straipsnio tikslas - pateikti empirinį finansų valdymo apskaitos (FVA) suvokimą, kuris pasitelkiamas išplėtotos vertės grandinės organizacijoje remiant LEAN strategiją. Tyrimas atskleidė, kad FVAS remia LEAN strategijas, tačiau daug FVAS tikslų organizacijoje yra įgyvendinami už apskaitos skyriaus ribų. Kita vertus, tai nesukelia jokių problemų: visos apklausos grupės (vadovai, LEAN vadovai, apskaitininkai) tvirtino, kad nėra jokio prieštaravimo tarp FVAS ir LV. Pasak apklausos dalyvių, FVA specialistai turėtų tapti vykdomųjų vadovų patarėjais ir konsultantais. Tyrimas atskleidė, kad analizuojamoje įmonėje buvo pastebėtas didesnės integracijos siekis tarp FVAS ir LV. Pasak daugumos apklaustųjų, FVAS turi pasikeisti tam, kad galėtų geriau prisitaikyti ir paremtų nuolatinio tobulėjimo iniciatyvas. Analizė padėjo nustatyti, kad organizacijos FVAS yra silpnai susijusios. Toks FVAS veikimas atitinka Lukka (2007) tyrimo rezultatus, kurie įrodo, kad silpnai susijusios FVAS geriau priima FVA keliamus iššūkius ir palengvina organizacijos veikimą pokyčių ir stabilumo laikotarpiais .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: finansų valdymo apskaitos sistema, atvejo tyrimas, LEAN valdymas, LEAN apskaita, Lenkija

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict