ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
KAPITALO RINKOS INTEGRACIJĄ LEMIA INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PAŽANGA
Julijana Angelovska

SANTRAUKA. Rinka yra traktuojama kaip integruota, jei šalies vertybinių popierių kainos yra susietos ilgalaikiais ryšiais, nes rinkos integracija tėra bendras vertybinių popierių kainų judėjimas. Siekiant parodyti Makedonijos ir trijų Jugoslavijos respublikų (Slovėnijos, Kroatijos ir Serbijos) bei trijų pasaulio vertybinių popierių biržų (JAV, Vokietijos ir JK) integraciją, panaudoti trys ekonometriniai modeliai: koreliacija, Johansen kointegracija ir Granger priežastingumas. Vienintelis bendro Makedonijos vertybinių popierių indeksų judėjimo įrodymas buvo rastas prieš 2007 m. krizę tarp Kroatijos ir Slovėnijos indeksų. Tai atsitiko dėl ilgalaikių tarp jų egzistavusių ekonominių ir politinių ryšių. Bendrų vertybinių popierių indeksų judėjimo įrodymai buvo rasti tarp visų nagrinėtų indeksų, išskyrus Slovėnijos atvejį po finansų krizės. Todėl galima daryti išvadą, kad integracija tarp Makedonijos ir šių ekonomikų sustiprėjo po krizės. Pagrindinė Makedonijos kapitalo rinkos integracijos priežastis po finansų krizės gali būti investuotojų poreikis stebėti vertybinių popierių indeksus baiminantis dėl jų kursų pokyčių pagerėjus informacijos perdavimui. Įvertinus pirmąją analizuotą laikotarpio dalį, galima teigti, kad Makedonijos investuotojai nesidomėjo kasdieniais užsienio vertybinių popierių rinkos judėjimais. Jie teigė, kad Makedonijos vertybinių popierių birža veikia nepriklausomai .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: vertybinių popierių rinkos integracija, ilgalaikė konvergencija, kointegravimas, Granger priežastingumas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict