ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
VEIKSNIAI, LEMIANTYS KAPITALO SRAUTUS BESIFORMUOJANČIOS RINKOS EKONOMIKOJE: UKRAINOS ATVEJIS
Tetiana Bogdan

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama pasaulinės finansų rinkos kintamumo, pasaulinių prekių kainų ir pagrindinių šalies produktų svyravimų įtaka „EMBIG-Ukraine" plėtrai, kuri nulemia užsienio kapitalo srautų dydžius į Ukrainos ekonomiką. Plėtros pokyčiai straipsnyje skaidomi į sukeltus pasaulinių „stūmimo" veiksnių ir šaliai būdingus „traukos" veiksnių pokyčius. Tyrime analizuojami svarbiausi šalies ekonomikos veiksniai (realusis BVP, eksporto augimas, užsienio valiutos atsargos ir valstybės skola), kurie lemia obligacijų plėtrą. Tyrimas leido nustatyti „stūmimo" ir „traukos" veiksnių įtaką užsienio obligacijų plėtrai ir plėtros įtaką kapitalo srautams, kuriantiems skolą Ukrainos korporacijų sektoriuje. Straipsnyje siūloma analitinė struktūra ir ekonometriniai modeliai gali būti naudojami prognozavimo tikslais .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: kapitalo srautai, stūmimo ir traukos veiksniai, rizikos poreikis, besiformuojančios rinkos, „EMBIG-Ukraine" plėtra

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict