ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
ĮMONIŲ TVARAUS VYSTYMOSI PRAKTIKA BESIVYSTANČIOJE RINKOJE
Cătălina Crișan-Mitra, Vasile Dinu, Cătălin Postelnicu, Dan-Cristian Dabija

SANTRAUKA. Remiantis ĮSA praktika ir principais bei reikalavimais, kurie užtikrina tvarų vystymąsi, straipsnyje siekiama atskleisti tai, kaip tarptautinė įmonė geba įtraukti ekonominius, socialinius ir aplinkos apsaugos principus bei gamybos procesus į savo veiklą. Straipsnyje perteikiama, kaip aktyviai įmonė skatina principus, kuriais remiasi tvarus vystymasis. Atskleidžiama vartotojų samprata, pagal kurią vykdoma verslo praktika laikantis iškeltų siekinių. Autoriai ištyrė santykį tarp įmonės tvarumo praktikos ir svarbiausių suinteresuotų subjektų - pirkėjų ir vietos bendruomenės. Empirinis tyrimas buvo atliktas dviem lygiais: išnagrinėta tvarių praktikų dokumentacija ir atliktas aiškinamasis tyrimas apklausos būdu pasitelkus klausimyną. Remiantis interviu su įmonės vadovu apie tvarumo strategiją, empirinėje straipsnio dalyje nustatyti aspektai, pagal kuriuos pirkėjai vertina įmonę .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: tvarus vystymasis, įmonių socialinė atsakomybė, tvaraus verslo praktika, tarptautinės korporacijos

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict