ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
VARTOTOJŲ APKLAUSOS APRAŠAI BESIVYSTANČIOJE VYNO RINKOJE
Vladimir Mihailovich Kiselev, Tatyana Fedorovna Kiseleva, Vladimir Anatolyevich Terentyev

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra ištirti, ar aklos degustacijos metu vartotojai ir ekspertai gali nustatyti skonio skirtumus tarp pavyzdžių, kurie yra pagaminti grandininėje valdymo sistemoje, ir tarp vidaus gamybos vyno pavyzdžių remdamiesi tik organoleptinėmis savybėmis. Šios pavyzdžių savybės buvo analizuojamos pasitelkus kiekybinį 100 punktų aprašomosios analizės metodą siekiant ištirti ekspertų rezultatus. Vartotojų rezultatų skirtumų analizei buvo pasirinkta nacionalinė 10 punktų vyno vertinimo sistema. Tyrimo rezultatai atskleidė ekspertų vertinimų konkurencinius pranašumus, teikiamus vynams, kurie yra pagaminti pagal klientų vertės nomenklatūrą. Skirtumai tarp ekspertų ir vartotojų įvertinimų atskleidė, kad aklų degustacijų metu tiek vartotojai, tiek ekspertai gali nustatyti pavyzdžių skonio skirtumus tarp tų vynų, kurie yra pagaminti grandinės valdymo sistemoje ir vidaus gamybos vyno pavyzdžių remdamiesi tik organoleptinėmis savybėmis. Jie pirmenybę teikia eksportuojamiems vynams, kurie yra pagaminti grandininėje valdymo sistemoje net tada, kai skonis ir aromatas nesiskiria .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: išankstinis pirkimas, prekės ženklas, pirmenybės teikimas, grupavimas, vartotojų pasitikėjimas, eksperimentai, rinkodara

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict