ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
DIDĖJANČIOS TGV INTEGRACIJOS APŽVALGA ATSIŽVELGIANT Į RDA KELIAMUS IŠŠŪKIUS
Mimo Drašković, Sanja Bauk, Radoje Džankić

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojami RDA technologijų įgyvendinimo iššūkiai, egzistuojantys tiekimo grandinės valdymo (TGV) sprendimuose. Apžvalga yra atlikta remiantis antriniais šios srities literatūros šaltiniais ir rezultatais, gautais apklausus dvi Juodkalnijos universitetų absolventų grupes. Atliekant apklausų tyrimą, pasitelkti Saaty analitinės hierarchijos proceso (AHP) ir Spearman koreliacijos metodai. Remiantis respondentų suvokimu, nustatytas galutinis RDA įgyvendinimo TGV iššūkių klasifikavimas ir įvertintas teigiamos koreliacijos tarp kritinių kriterijų porų, t. y. standartizacijos-privatumo ir saugumo ir technologijų-kainų, stiprumas. Galiausiai buvo pateikti nurodymai dėl tolesnių šios srities tyrimų .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: tiekimo grandinės valdymas (TGV), integracija, radijo dažnių atpažinimas (RDA), iššūkiai

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict