ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
DAUGIAKRITERINIO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO METODŲ TAIKYMAS TURIZMO IR PRAMOGŲ SEKTORIUJE: SISTEMINĖ APŽVALGA
Abbas Mardani, Ahmad Jusoh, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Mansooreh Kazemilari, Ungku Norulkamar Ungku Ahmad, Zainab Khalifah

SANTRAUKA. Siekiant pagelbėti ekspertams priimti geriausius sprendimus turizmo ir pramogų sektoriuje, pastaraisiais metais buvo pasiūlyti keli daugiakriterinio sprendimų priėmimo metodai (MCDM) ir jų taikymo būdai. Straipsnio tikslas - pateikti sistemingą MCDM metodų ir taikymo būdų turizmo ir pramogų sektoriuje apžvalgą. Tyrime buvo apžvelgti 106 rašto darbai, išleisti nuo 1994 iki 2014 metų 53 recenzuojamuose straipsniuose. Šie straipsniai buvo paimti iš internetinių duomenų bazių „Scopus" ir „Web of Science" ir suskirstyti į šešias pagrindines sritis pagal: (1) paslaugų kokybę, (2) turizmo vietovę, (3) ekoturizmą, (4) rinkodarą, (5) vietovės pasirinkimą ir (6) kita. Be to, straipsniai taip pat buvo suskirstyti pagal autorių tautybes, leidimo metus, taikytus metodus ir jų taikymo būdus, pasirinktų straipsnių santraukas ir žurnalų pavadinimus. Straipsnio pabaigoje, atsižvelgus į iškeltus klausimus ir siekinius, aptariami svarbiausi tyrimo rezultatai .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: sprendimų priėmimas (DM), pramogos, viešbutis, neapibrėžtos aibės, literatūros apžvalga, daugiakriteriniai sprendimų priėmimo metodai (MCDM), turizmas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict