ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
PIRMAUJANČIO SEKTORIAUS NUSTATYMO METODAS VARŠUVOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE
Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Waldemar Tarczyński

SANTRAUKA. Vertybinių popierių biržos plėtra yra daugelio veiksnių įtakos rezultatas. Bendros žinios apie rinką yra tokios pat svarbios, kaip ir būtina patirtis skirtinguose šios rinkos kaupimo lygmenyse. Sektoriaus ekonominio ir finansinio vystymosi lygmuo, kuris formuoja ekonomines ir vertybinių popierių biržos sąlygas, yra plėtros lygmens ir ūkio subjektų, kurie buvo įtraukti į sudėtį, rinkos sąlygų darinys. Todėl svarbu nustatyti pirmaujančius sektorius ar įmones, kurios sudaro vertybinių popierių biržą. Šis metodas svarbus dėl kelių priežasčių, viena iš jų tai - investicijų procesas. Šio straipsnio tikslas - nustatyti pirmaujančius vertybinių popierių biržos sektorius. Tyrimas buvo atliktas Varšuvos vertybinių popierių biržoje 2006-2010 metais. Tyrime panaudota informacija apie kai kuriuos pagrindinius veiksnius. Pasirinkti veiksniai buvo pasitelkti sudarant fundamentalųjį galios indeksą (dinamišku būdu). Šiame straipsnyje siūlomas metodas, padedantis nustatyti pirmaujantį sektorių, kuriam būtina informacija apie fundamentalią įmonių galią, kuriančią atskirus sektorius ir lemiančią įmonių skaičius sektoriuose .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: fundamentalioji analizė, fundamentalusis galios indeksas, kapitalo rinka

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict