ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
SAUGUMO IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ REGIONŲ DIMENSIJA IR JŲ TV ATSPINDŽIAI ČEKIJOS RESPUBLIKOJE
Jan Suchaček, Petr Seďa, Vaclav Friedrich, Jaroslav Koutsky

SANTRAUKA. Žiniasklaidos pateikta informacija gali būti susijusi su daugybe dalykų, taip pat ir įvairiais asmenimis, organizacijomis bei teritorijomis. Iš tiesų, žiniasklaida vis dažniau formuoja atskirų visuomenių, regionų ir visos šalies įvaizdžius. TV aprėpties vaidmuo šiame kontekste yra reikšmingas, nes ji visuomenei daro didžiausią įtaką. Be to, TV žinių pranešimų tvarka parodo visuomenės aprėptį spaudos ir radijo priemonėmis. Šiame straipsnyje siekiama įvertinti, ar pasirinkti tikro gyvenimo NUTS III regionų požymiai Čekijos Respublikoje susiję su regiono vaizdiniais, formuojamais TV žinių pranešimuose. Žinių, susijusių su pasirinkta atskirų regionų tema, dalis turėtų atitikti teritorinės statistikos temą. Straipsnyje stengiamasi atskleisti minėto atitikimo intensyvumą. Atlikti kokybiniai tyrimai atskleidė, kad teminės saugumo ir nelaimingų atsitikimų kategorijos atitinka beveik pusę temų su regionu susijusiose vaizdiniuose šalies TV. Tiek saugumo, tiek nelaimingų atsitikimų temos yra nevienodai pasiskirsčiusios šalies TV žinių pranešimuose. Pagrindinis klausimas: ar erdvinė diferenciacija, atsirandanti TV žinių pranešimuose, atspindi tikrus teritorinius skaičius ir statistiką, t. y. nusikalstamos veiklos ir eismo įvykių kiekį. Tiek nusikalstamos veiklos, tiek eismo įvykiai yra geografiškai pasiskirstę, tačiau kyla klausimas, ar TV aprėptis objektyviai ir adekvačiai atspindi šį pasiskirstymą. Straipsnyje pateikiamas atsakymas. Tikriausiai santykis tarp TV žinių pranešimų ir regionų, kurie minimi retai, sulauks daugiau dėmesio ateityje .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: TV žinių pranešimai, pasiskirstymas, nusikalstamos veiklos, eismo įvykiai, NUTS III regionai, Čekijos Respublika

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict