ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
TRIGUBOS SPIRALĖS MODELIO TAIKYMO ŽINIŲ PERDAVIMO PROCESE YPATUMAI LIETUVOJE
Irena Mačerinskienė, Rima Tamošiūnienė, Rasa Aleknavičiūtė, Simona Survilaitė

SANTRAUKA. Žinios yra vienintelis ekonomikos vystymosi ir konkurencinio pranašumo šaltinis. Dėl nuolat vykstančių aplinkos ir organizacinių pokyčių žinios turi būti nuolat atnaujinamos, kuriamos ir pasitelkiamos komerciniams tikslams. Siekiant padaryti šį procesą kuo efektyvesnį, būtinas universitetų ir verslo bendradarbiavimas. Šiame straipsnyje tiriamas žinių perdavimo procesas tarp aukštojo mokslo institucijų ir verslo sektoriaus. Straipsnio tikslas yra išstudijuoti žinių perdavimo mechanizmą tarp aukštojo mokslo institucijų ir verslo sektoriaus bei išsiaiškinti, kuo šis ryšys svarbus Lietuvos inovacijoms. Tikslui pasiekti pasitelktas Trigubos spiralės modelis. Autoriai, remdamiesi mokslinės literatūros apžvalga ir analize, teisės aktų bei statistinių duomenų analize, nustatė, kad Trigubos spiralės modelio bendradarbiavimo tipas Lietuvoje yra statinis .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: žinių perdavimas, Trigubos spiralės modelis, žmogiškasis kapitalas, aukštojo mokslo institucijos, bendradarbiavimas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict