ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
SKIRTUMŲ TARP VEIKSNIŲ, LEMIANČIŲ ĮMONIŲ FINANSINES STRUKTŪRAS PRAMONĖS SEKTORIUOSE, TYRIMAS
Lenka Kalusova, Elena Fetisovova

SANTRAUKA. Straipsnio autoriai sutelkia dėmesį į veiksnius, kurie lemia finansines struktūras Slovakijos įmonėse. Vertinama šešių vidinių verslo veiksnių (likvidumo, turto struktūros, pelningumo, neskolinio mokesčių skydo, įmonės dydžio ir amžiaus) įtaka finansinėms įmonių struktūroms. Įmonės yra suskirstytos į septynis sektorius. Straipsnio tikslas - išanalizuoti, ar yra skirtumų tarp vidinių veiksnių poveikio (t.y. skirtingų krypčių ir jų įtakos intensyvumo) įmonėms iš skirtingų pramonės sektorių. Pagrindinis tyrimo metodas - daugianarė regresinė analizė. Tyrimas parodė, kad tirti veiksniai yra skirtingi, daro nevienodą finansinę įtaką pramonės sektoriams. Todėl galima daryti išvadą, kad pramonės sektorius, kuriame veikia įmonė, daro įtaką jos finansinės struktūros sprendimams .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: finansinė struktūra, veiksniai lemiantys finansinę struktūrą, gamyba, sektorių skirtumai, Slovakija

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict