ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
BRANDUOLIŲ ORGANIZACIJŲ INTERNACIONALIZACIJOS VEIKLOS: VEIKSNIAI, DARANTYS JOMS ĮTAKĄ
Drahomira Pavelkova, Pavel Bednař, Magdalena Bialic-Davendra, Adriana Knapkova

SANTRAUKA. Branduolių internacionalizacija yra labai svarbi jų veiklai ir egzistavimui. Tad šių veiklų lygmuo turi lemiamą įtaką branduolių kompanijų konkurencingumui ir atskleidžia branduolių organizacijų vadovų gebėjimą koordinuoti ir valdyti tokias veiklas. Šio straipsnio tikslas - pasiūlyti ir pasinaudoti įrankiu, kuriuo būtų galima nustatyti branduolių organizacijų internacionalizavimo veiklų lygmenį ir įvertinti atskirų veiksnių - struktūrinės, asmeninės ir strateginės charakteristikos - įtaką jų internacionalizavimo veiklų lygiui. Buvo surinkti pirminiai ir antriniai branduolių organizacijų Čekijos Respublikoje duomenys, jie išanalizuoti. Nustatyti ir įvertinti tokie veiksniai, darantys įtaką internacionalizavimo veiklų lygiui: užsienio ir didelių kompanijų dalyvavimas branduoliuose, branduolių organizacijų dydis ir egzistavimo trukmė, ilgalaikė strategija ir internacionalizavimo strategija, branduolių organizacijų valdymo personalo atstovavimas (pajėgumai). Vertinant branduolių organizacijų veiklas, atsižvelgus į jų valdymo kokybę internacionalizacijos veiklų srityje ir geresnį viešosios paramos nukreipimą į branduolių organizacijas, išaiškėjo tam tikri jų pajėgumai, kuriuos pasitelkus galima veiksmingiausiai panaudoti finansavimą  .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: branduoliai, branduolių organizacija, branduolių valdymas, internacionalizacijos veiklos, viešoji parama

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict