ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
EKONOMINIAI EKSPERIMENTAI VIRTUALIAME PASAULYJE
Małgorzata Łatuszyńska, Anna Borawska

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - išanalizuoti ekonominių eksperimentų galimybes, pasitelkus virtualųjį pasaulį, ir pasiūlyti procedūras, kurios padėtų atlikti eksperimentinį tyrimą virtualioje aplinkoje. Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, visų pirma, paaiškinama virtualaus pasaulio samprata. Toliau pateikiamos pasirinktų pavyzdžių charakteristikos. Pavyzdinis tyrimas aptartas atsižvelgus į jo pritaikymą ekonomikoje. Įvairių tyrimų apibūdinimai, pateikti literatūroje, padėjo ištobulinti virtualios laboratorijos kūrimo ir tyrimo atlikimo virtualiame pasaulyje procedūras. Straipsnio pabaigoje pateikiami tokių aplinkų naudojimo ekonominiam tyrimui privalumai ir trūkumai, siūlomi dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimo būdai. Virtualus pasaulis yra perspektyvi eksperimentinės ekonomikos aplinka ir, nepaisant metodologinių sunkumų, ją verta išbandyti ir įtraukti į ekonominių tyrimų rinkinį .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: eksperimentinė ekonomika, virtuali tikrovė

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict