ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
ORIENTACIJOS Į VERSLUMĄ KONSTRUKTŲ MVĮ SEGMENTUOSE DĖL PARINKTŲ SOCIODEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ VERTINIMAS
Ludmila Kozubikova, Jaroslav Belas, Aleksandr Ključnikov, Zuzana Virglerova

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - išanalizuoti sociodemografinių veiksnių (lyties, išsilavinimo, įmonės dydžio ir veikimo trukmės) įtaką skirtingiems požiūriams į pasirinktus konstruktus, orientuotus į mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslumą: į naujoves, iniciatyvumą ir konkurencinį agresyvumą. Remiantis įvairiais autoriais, orientacija į verslumą yra vienas iš svarbiausių MVĮ veiksnių. Ankstesni tyrimai parodė, kad egzistuoja ryšys tarp verslininkų charakteristikų ir MVĮ verslo veiklos, tačiau pateikti rezultatai nebuvo išsamūs. Straipsnyje atskleidžiami nauji priklausomybės aspektai, susiję su sociodemografiniais veiksniais ir patikslinantys abipusį ryšių poveikį. Tyrimo rezultatai parodė, kad verslininkai naujovių politiką ir iniciatyvumo požiūrį vertina kaip svarbų, tačiau nepriskiria jų prie konkurencingai agresyvių. Remiantis sociodemografinių veiksnių analize, buvo rasti statistikai reikšmingi skirtumai tarp verslumo orientacijos konstruktų  .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinės įmonės, orientacija į verslumą, naujovės, iniciatyvumas, konkurencinis agresyvumas, Čekijos Respublika

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict