ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
PRIEŽASTINIS RYŠYS TARP GRYNOSIOS PALŪKANŲ MARŽOS IR NEPALŪKANINIŲ PAJAMŲ: ĮRODYMAI IŠ PAKISTANO BANKŲ SEKTORIAUS
Sohail Asif, Ijaz Ur Rehman, Salman Ali Qureshi

SANTRAUKA. 2007-2008 metų pasaulio finansų krizė beveik sunaikino bankų struktūras visame pasaulyje, taip pat draudimo ir finansų korporacijas. Pakistano bankų sektorius išliko stiprus ir stabilus per visuotinę finansų krizę. Šis faktas skatina išnagrinėti, kokie veiksniai lėmė šį Pakistano bankų sektoriaus šydą, apsaugojusį jį nuo pasaulinės finansinės krizės. Ankstesni tyrimai, aptarti literatūroje, atskleidė, kad didesnis pasitikėjimas nepalūkaninėmis pajamomis padidina riziką, palyginus su bankais, kurie remiasi grynąja palūkanų marža. Šiame tyrime analizuojamas santykis tarp grynosios palūkanų maržos ir nepalūkaninių pajamų, siekiant išsiaiškinti, kokiu mastu buvo apsaugoti Pakistano bankai dėl rėmimosi grynąja palūkanų marža. Buvo surinkti ir išanalizuoti 12 Pakistano bankų antriniai duomenys, apimantys 6 metų finansines ataskaitas. Nustatyta, kad yra ryšys tarp grynosios palūkanų maržos ir nepalūkaninių pajamų ilguoju laikotarpiu, o Pakistano bankai daugiau kliaunasi grynąja palūkanų marža, nei nepalūkaninėmis pajamomis .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: grynoji palūkanų marža, nepalūkaninės pajamos, bankai, Pakistanas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict