ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
AR TRADICINIAI BIUDŽETAI VIS DAR DOMINUOJA: ČEKIJOS FIRMŲ BIUDŽETO SUDARYMO PRAKTIKOS TYRIMAS
Boris Popesko, Petr Novak, Šarka Papadaki, Dušan Hrabec

SANTRAUKA. Tradiciniai biudžeto sudarymo ir planavimo metodai dažnai pasitelkiami kaip vienas iš pagrindinių valdymo metodų įvairios srities organizacijose. Per pastaruosius du dešimtmečius vadovai ir akademikai pastebėjo augantį nepasitenkinimą šiomis tradicinėmis biudžeto sudarymo koncepcijomis, kurios yra pagrįstos metinėmis bazėmis ir funkcijų ribojimu. Tradiciniai biudžeto sudarymo metodai dažniausiai yra kritikuojami dėl nelankstumo ir susitelkimo ties išteklių paskirstymu. Kritika taip pat buvo nukreipta į problemas, susijusias su tradiciniu biudžetu, kuris naudojamas kaip valdymo kontrolės įrankis. Daugelyje tyrimų pabrėžiama būtinybė priimti sudėtingesnius biudžeto sudarymo metodus, kurie galėtų pagerinti verslo organizacijos valdymą ir kontrolę. Pagal dabartines tendencijas siūloma priimti lanksčią, decentralizuotą biudžeto sudarymo sistemą, orientuotą į pagrindinių veiklos rodiklių naudojimą. Straipsnyje pristatomi Čekijos įmonių biudžeto sudarymo praktikos tyrimo rezultatai. Tyrimo tikslas - išanalizuoti dabartinę biudžeto sudarymo praktiką Čekijos įmonėse ir ištirti biudžeto sudarymo sistemų svarbą įmonės valdymui. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariamos pasaulinės biudžeto sudarymo praktikos tendencijos, kurios pasižymi atitolimu nuo tradicinių biudžeto sudarymo metodų ir didėjančiu alternatyvių metodų taikymu, pagrįstu veiklos vertinimu. Pagrindinėje tyrimo dalyje pateikiami Čekijos įmonių biudžeto sudarymo praktikos anketinės apklausos rezultatai. Straipsnio autoriai atkreipė dėmesį į požiūrį apie naudotą biudžeto sudarymo praktiką ir jos kokybės suvokimą. Pagrindinis tyrimo siekinys - sužinoti, ar egzistuoja panašus nepasitenkinimas Čekijos biudžeto sudarymo praktika, kuris buvo paminėtas literatūroje ir užsienio mokslininkų tyrimuose .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: biudžeto sudarymas, planavimas, valdymo apskaita, veiklos valdymas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict