ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
REGIONINIAI PAJAMŲ SKIRTUMAI LENKIJOJE: ANTRINĖS PRIGIMTIES GEOGRAFIJOS KINTAMŲJŲ ĮTAKOS ANALIZĖ
Jesus Lopez-Rodriguez

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje pasitelkta geografinė ekonomika norint išanalizuoti regioninius skirtumus Lenkijoje 2004-2008 metais. Autorių pateikta lygtis yra pagrįsta vadinamosios geografinės ekonomikos nominalaus darbo užmokesčio lygtimi, kuri iš esmės yra sudaryta iš regresuojančių nominaliųjų darbo užmokesčių pagal rinkos prieinamumą (patekimą į rinką). Regresijos rezultatai parodo, kad regioniniai skirtumai tarp Lenkijos regionų yra ženkliai paveikti rinkos prieinamumo, o centro periferiniai modeliai, matomi erdviniame Lenkijos pajamų išdėstyme, sustiprėjo su laiku. Pateikti pradinio įvertinimo rezultatai yra tvirti, palyginus su alternatyviais patikslinimais, kurie kontroliuoja potencialų rinkos prieinamumo endogeniškumą ir problemas, siejamas su erdvėje susijusiais, bet laike nesusijusiais praleistais kintamaisiais. Patys netikėčiausi tyrimo rezultatai pasižymi didėjančiu rinkos prieinamumo vaidmeniu aiškinant BVP vienam gyventojui lygius ir pabrėžiant faktą, kad centro periferiniai modeliai Lenkijoje padidėjo nuo 2000. Šis faktas suteikia galimybių kištis į politiką tiek šalies lygmenyje per Lenkijos regionines politikas, tiek Europos lygmenyje per Europos sanglaudos politiką siekiant sukurti atsvarą ekonominės veiklos aglomeracijų tendencijai centriniuose Lenkijos regionuose. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: geografinė ekonomika, antrinės prigimties geografija, patekimas į rinką, pajamų skirtumai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict