ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
PAVALDINIŲ POŽIŪRIS Į VADOVAVIMO EFEKTYVUMĄ REMIANTIS ELGESIO IR TRANSFORMACINIO VADOVAVIMO TEORIJOMIS. AR POKYČIAI, UŽFIKSUOTI MOKSLINĖJE VADOVAVIMO LITERATŪROJE, ATSISKLEIDŽIA IR PRAKTIKOJE?
Aurelija Stelmokienė, Auksė Endriulaitienė

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, ar skiriasi Lietuvos organizacijų darbuotojų požiūris į jų tiesioginio vadovo darbo efektyvumą. Taip pat aiškinamasi, kaip skiriasi, kai praktikoje taikomos vadovavimo vertinimo sistemos, paremtos skirtingomis teorinėmis perspektyvomis: elgesio ir transformacinio vadovavimo teorijomis. Atsakymą į pagrindinį klausimą pateikė diagnostinis skerspjūvio tyrimas, kuriame dalyvavo 505 darbuotojai (40 proc. vyrų ir 60 proc. moterų) iš įvairių Lietuvos organizacijų (20 skirtingo dydžio padalinių). Darbuotojai pildė savižinos klausimyną, kurį sudarė Modifikuotas vadovavimo efektyvumo instrumentas (originali versija pagal Heck ir kt., 2000) ir Bendroji transformacinio vadovavimo skalė (Carless ir kt., 2000). Pavaldiniai vertino tiesioginius vadovus, iš jų 11 moterų ir 9 vyrus. Surinkti duomenys nagrinėti taikant grupių palyginimą, sutarimo tarp grupės narių skaičiavimą ir tiriančiąją faktorinę analizę. Remiantis gautais rezultatais, galima teigti, jog darbuotojų nuomonės dėl vadovo darbo efektyvumo nesiskyrė priklausomai nuo to, ar buvo vertinama remiantis elgesio, ar transformacinio vadovavimo teorijų išskirtais kriterijais. Tačiau vertinant tiesioginį vadovą, didesnis sutarimas tarp grupės narių buvo pagal elgesio paradigmos siūlomus efektyvumo kriterijus, palyginus su transformacinio vadovavimo požiūriu. Vis dėlto tiriančioji faktorinė analizė pasiūlė vieno pagrindinio vadovavimo efektyvumo komponento (elgesio požiūris + transformacinis vadovavimas) sprendimą. Šis tyrimas papildo vadovavimo vertinimo tematiką empiriniais duomenimis, atskleidžiančiais pavaldinių nuomonę, bei išplėtoja teorinius samprotavimus, kurie leidžia abejoti, ar pokyčiai vadovavimo literatūroje iš tiesų veikia praktikoje. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: vadovavimo efektyvumas, elgesio teorija, transformacinis vadovavimas, darbuotojų požiūris, vadovo vertinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict