ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
VIDAUS AUDITO VEIKLOS ĮTAKA AUDITO KOMITETO EFEKTYVUMO GERINIMUI BENDROVIŲ VALDYMO SISTEMOJE: ĮRODYMAI IŠ KROATIJOS
Boris Tušek

SANTRAUKA. Vidaus audito funkcijos ir audito komiteto veikla kompanijoje turi didžiulę įtaką sėkmingai bendrovių valdymo praktikai. Audito komiteto veikla yra atitinkamai susijusi su vidaus audito funkcija, todėl šiame straipsnyje aptarta vidaus audito veiklos įtaka audito komiteto efektyvumo gerinimui, atsižvelgus į jų priežiūros vaidmenų ir tikslų įgyvendinimą bendrovių valdymo sistemoje. Remiantis atliktu empiriniu tyrimu, taikant apklausos metodą, buvo tikrinama iškelta hipotezė, kad vidaus komiteto veikla prisideda prie audito komiteto funkcionavimo gerinimo. Tyrime taikyti analizės ir sintezės, indukcijos ir dedukcijos, lyginamasis metodas. Tirtas vidaus auditas kaip bendrovių valdymo įrankis, taip pat analizuotas audito komiteto vaidmuo bei atsakomybės bendrovių valdymo sistemoje. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: vidaus audito veikla, audito komitetas, bendrovių valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict