ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
NERAIŠKŪS KOGNITYVINIAI ŽEMĖLAPIAI IR TINKLARAŠČIŲ POPULIARUMO DINAMIKOS MODELIAVIMAS
Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas

SANTRAUKA. Internetinių svetainių populiarumą lemia labai daug veiksnių. Vienas svarbiausių, turinčių didžiausią įtaką, - turinys ir jo pateikimo būdai. Taip pat svarbus itin paplitęs vizualiųjų, multimedijos ir kitokių struktūrinių elementų naudojimas siekiant ženkliai padidinti visos svetainės žinomumą. Svarbus veiksnys - aiški internetinės svetainės struktūra, patogi navigacija, spalvų ir garso simbiozė bei interaktyvūs elementai, leidžiantys lankytojams dalyvauti diskusijose ir pasisakyti dominančiais klausimais. Interaktyvumas skatina pakartotinį grįžimą į svetainę ir taip augina sekėjų skaičių. Natūralu, kad visų paminėtų veiksnių įtaka tinklalapių matomumui yra nevienoda. Svarbiausių faktorių atrinkimas tapo daugelio mokslinių tyrinėjimų problematika. Šiame straipsnyje analizuojama internetinio tinklaraščio struktūros elementų įtaka lankytojų skaičiaus didėjimui. Tiriama, kaip pradinės tinklaraščio kūrimo ir populiarinimo pastangos veikia svetainės lankomumą. Siekiant tikslo, buvo identifikuotos trys tinklaraščio populiarumą veikiančios veiksnių grupės, atspindinčios tinklaraščio autoriaus įdėtą darbą, taip pat perteikiančios elementus, skatinančius lankytojų susidomėjimą ir pačių lankytojų interaktyvius veiksmus. Tyrimo modelis grindžiamas neraiškių kognityvinių žemėlapių metodu, leidžiančiu įvertinti įvairių tinklaraščio struktūros elementų tarpusavio sąveikos stiprumą ir jų įtaką svetainės populiarumui. Eksperimentinis modelio patikrinimas atliktas analizuojant 58 skirtingų autorių sukurtus tinklaraščius. Ištyrus juose panaudotų struktūros ir dizaino elementų įtaką svetainės lankomumui, nustatyta, kad tinklaraščio populiarumui didžiausią įtaką daro pirmosios grupės struktūrinių elementų gausa, o lankytojų grįžtamumą labiausiai skatina elementai, skirti interaktyviai reaguoti į tinklaraščio naujienas . .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: neraiški įtaka, neraiškūs kognityviniai žemėlapiai (FCM), neraiškių sistemų stabilumas, internetiniai tinklaraščiai, tinklaraščių populiarumas, dizaino elementai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict