ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIO VALDYMAS VAR METODU
Povilas Aniūnas, Gailutė Gipienė, Mantas Valukonis, Mindaugas Vijūnas

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra sukurti skolos VP portfelio rizikos vertinimo modelį, leidžiantį atskirti portfelio kredito ir rinkos rizikų dedamąsias. Atlikta literatūros analizė leido suformuoti skolos VP portfelio rizikos vertinimo modelio kūrimo prielaidas. Išsiaiškinta, jog nors skolos VP portfelio valdymas akademinėje literatūroje yra gana nemažai nagrinėtas, tačiau portfelio rizikos vertinimui taikoma metodika, kuri matuoja rinkos riziką ir neišskiria kredito rizikos. Pagal atrinktų metodų charakteristikas, rizikos vertinimo modelis sudarytas sujungus VaR metodiką, modifikuotos finansinės trukmės matą bei ateities sandorius. Rizikos vertinimo modelyje ateities sandorių pagalba palūkanų normos rizika yra konvertuojama į ateities sandorius ir vertinimas atliekamas pagal šių sandorių atvirą palūkanų normos poziciją. Atlikus sudaryto skolos VP portfelio rizikos vertinimo modelio atgalinį testavimą nustatyta, kad rizikos vertinimo modelis parodė gerus rezultatus, kad visai nebuvo nukrypimų ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiu arba jie neviršijo 1 proc. leistinos ribos. Iš šių rezultatų galima spręsti, kad modelis tinkamai ir patikimai leidžia įvertinti paskolos VP portfelio riziką. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: skolos vertybiniai popieriai, palūkanų normos rizika, kredito rizika, VaR metodas, apsidraudimas ateities sandoriais.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict