ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
ANTERPRENERYSTĖS RAIŠKA DARNAUS TURIZMO SEKTORIUJE. LIETUVOS KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ ATVEJIS
Regina Navickienė, Vilija Bitė Fominienė, Francisco Dias

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti anterprenerystės fenomeną ir anterprenerystės reikšmę darnaus turizmo verslo vystymui akcentuojant darnaus turizmo verslo augimą Lietuvoje ir galimas anterprenerystės reikšmes šiam verslui. Atliktos literatūros analizės pagrindu pateikiamas anterprenerystės turizme raiškos modelis akcentuojant anterprenerį ir jo savybės dedamąsias. Empirinio tyrimo metu kelionių organizatorių pavyzdžiu yra aiškinamasi, ar Lietuvos turizmo sektoriuje pasireiškia anterpreneriškumas, skatinantis darnaus turizmo vystymą. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad tirtų Lietuvos įmonių, atliekančių kelionių organizatorių funkciją, vadovai pasižymi visomis anterpreneriams būdingomis savybėmis, todėl galima numanyti, kad vadovo kaip anterprenerio buvimas organizacijoje sudaro sąlygas anterprenerystės raiškai toje organizacijoje ir darnaus turizmo vystymui Lietuvoje. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: anterprenerystė, darnus turizmas, turizmo sektorius, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict