ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
RYTŲ PARTNERYSTĖ IR LENKIJOS VIETA VYSTOMAJAME BENDRADARBIAVIME
Adam Plachciak, Anetta Zielińska

SANTRAUKA. Rytų partnerystė pradėta 2009 metais siekiant užmegzti glaudesnius ryšius tarp Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Europos Sąjungos. Šį pasiūlymą inicijavo Lenkija ir Švedija. Pagrindinis Rytų partnerystės tikslas buvo paskatinti vystymosi procesus regione ir sukurti glaudesnius politinius ir ekonominius ryšius su Europos Sąjunga. Patys stipriausi poreikiai, kurie buvo apsvarstyti, priklauso nuo tokių principų įgyvendinimo, kaip demokratija, geras valdymas, geresnis sienų valdymas, žemės ūkio ir kaimo tobulinimo, verslumo stiprinimas. Šiame straipsnyje pristatoma Rytų partnerystės idėja, jos ištakos pabrėžiant lenkų dalyvavimą projekte. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: Rytų partnerystė, lenkų vystymasis bendradarbiavimas, dvišaliai ir daugiašaliai santykiai, Europos sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict