ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
SKURDO SUMAŽINIMAS PER IŠSILAVINIMĄ: IRT VAIDMUO
Muhammad Aftab, Izlin Ismail

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamas informacijos ir ryšių technologijų (IRT) vaidmuo stiprinant raštingumą skatinančias iniciatyvas, kurios yra tikslingai nukreiptos į skurdo mažinimą. Kadangi IRT atsirado kaip vienas iš veiksmingiausių variklių, sukeliančių revoliuciją visose gyvenimo srityse, jo reikšmė yra labai svarbi švietimo ir socioekonomikos vystymosi programoms. Modernių technologijų įtraukimas į ugdymą yra svarus ginklas kovoje su neraštingumu. Žlugus ekonominiu augimu pagrįstai teorijai, kuri buvo taikyta kontroliuojant skurdą praeitame amžiuje, dėmesys perkeltas nuo ekonomikos augimo prie ekonomikos vystymosi. Ši nauja vystymosi sąvoka pabrėžia socialinę gerovę, kuri apima išsilavinimą, sveikatą ir paramą atskiroms visuomenės grupėms. Šioje naujoje vystymosi sąvokoje itin svarbu ištirti skurdo mažinimo tendenciją. Skurdas - viena iš svarbiausių XXI amžiaus žmonijos dilemų, kuri itin opi besivystančiose pasaulio dalyse. Skurdas, lydimas neraštingumo, yra didelis iššūkis pasaulio taikai ir stabilumui. Tai vienas iš pagrindinių veiksnių, skatinančių terorizmą ir nestabilumą. Požiūris, kad švietimas efektyviai padeda sumažinti skurdą, yra plačiai palaikomas dabartinėje politikoje ir literatūroje. IRT susiliejimas su švietimu skatina kovoti su skurdu. Sprendimai, kurie pagrįsti IRT, yra ekonomiškesni, o jų apimtis didžiulė. Tačiau ypač besivystančiose šalyse vis dar egzistuoja problemos, neskatinančios IRT pagrįsto socioekonominio vystymosi iniciatyvų efektyvumo. Tai lyčių nelygybė, prasta infrastruktūra, perkamumas, prastas valdymas ir t. t. Norint susidoroti su šiomis problemomis, vertėtų pasitelkti valdžios paramą ir viešojo bei privataus sektoriaus partnerystę . .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: IRT, skurdas, švietimas, vystymasis, technologijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict