ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
SPRENDŽIANT OSVALDO MĮSLĘ: ĮRODYMAI APIE BŪSTO NUOSAVYBĖS IR NEDARBO RYŠĮ ČEKIJOS RESPUBLIKOJE
Dominik Stroukal, Daniel Štastny

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje nagrinėjamas ryšis tarp būsto nuosavybės ir nedarbo, naudojant atskirų tyrimų duomenis (EU-SILC) Čekijos Respublikoje nuo 2008 iki 2011. Straipsnyje pirmiausiai pateikiami tam tikri empiriniai įrodymai apie tai, kas vadinama Osvaldo mįsle: iš tiesų, regioniniame (apibendrintame) lygmenyje, ryšys tarp būsto nuosavybės ir nedarbo yra teigiamas (Osvaldo disertacija), tačiau tas pats ryšys tampa neigiamas, jį ištyrus individualiame lygmenyje. Straipsnio autoriai pasitelkia įvairius modelius su individualių lygių ir bendrais duomenimis ir pateikia tokias išvadas: 1) Čekijos duomenys patvirtina Osvaldo mįslės egzistavimą (individualiame lygmenyje yra mažesnė tikimybė, kad nuosavybės savininkai bus bedarbiai), 2) ryšis tarp būsto nuosavybės ir nedarbo Čekijos Respublikoje atskleidžia modelį, kuris gali būti lyginamas su kitų šalių pavyzdžiais, 3) moterų ir vyrų ryšis tarp būsto nuosavybės ir nedarbo skiriasi, nuoseklesnis ir stipresnis ryšys tarp šių kintamųjų buvo atskleistas tarp vyrų . .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: būsto nuosavybė, nedarbas, lyčių skirtumai, mobilumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict