ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
VARTOTOJŲ ELGSENOS MUTACIJOS IR JŲ ĮTAKA MAŽMENINEI PREKYBAI. ĮRODYMAI IŠ PIETŲ AFRIKOS
Norbert Haydam, Tudor Edu, Iliuta Costel Negricea, Alexandru Ionescu

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra nustatyti santykį tarp vartotojų elgsenos mutacijų, užfiksuotų per pastaruosius 18 metų maisto bei nealkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos srityje Pietų Afrikoje. Autoriai atliko išsamius Pietų Afrikos mažmeninės prekybos vystymosi, vartojimo elgsenos mutacijų ir gaiviųjų gėrimų suvartojimo dokumentų tyrimus. Tiesioginis tyrimas buvo atliktas apklausus 100 jaunų išsilavinusių Pietų Afrikos juodaodžių norint nustatyti vartotojų elgsenos vertes, susijusias su gaiviųjų gėrimų vartojimu ir sąsajas su demografiniais, su pasiūla susijusias kintamaisiais. Rezultatai atskleidė, kad tirti kintamieji yra tarpusavyje susiję, daro vienas kitam įtaką ir paverčia vartotoją labiau informuotu ir išsilavinusiu. Praktinis tyrimo įgyvendinimas yra susijęs su faktu, kad vartojimo įpročiai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai bei įtakos kelia susidomėjimą akademiniam pasauliui, Pietų Afrikos vyriausybei, NVO, vidaus ir užsienio verslui. Tyrimas atskleidė vertingą informaciją įvertinus vietos ir tarptautines galimybes. Galima teigti, kad tai tikriausiai pirmasis tokio pobūdžio tiesioginis tyrimas apie vartojimo elgsenos mutacijas, užfiksuotas tarp jaunų ir išsilavinusių juodaodžių gyventojų, šių mutacijų įtaką mažmeninės prekybos vystymuisi Pietų Afrikoje. . .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: mažmeninė prekyba, vartotojų elgsena, rinkodara, gaivinantys gėrimai, Pietų Afrika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict