ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
KOMERCINIO NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS RIZIKOS VERTINIMAS TAIKANT EKSTREMALIŲ REIKŠMIŲ TEORIJĄ
Viktorija Cohen, Darius Zabulionis, Birutė Galinienė

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamas ekstremalių reikšmių teorijos taikymas Vilniaus nekilnojamojo komercinio turto rinkos dviejų sektorių (ofiso ir prekybos centrų) rizikos vertinimui remiantis dviem rodikliais (pelnu ir vakancijomis) dviejų rinkos dalyvių - vystytojų ir pirkėjų - atžvilgiu. Analizuoti keturi prognozavimo periodai: 1, 3, 5 ir 10 metų. Ekstremalių reikšmių teorija taikyta įvertinus tai, kad vidutinės pamatinio laikotarpio (3 mėn.) reikšmės yra nepriklausomi vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai. Remiantis empirinėmis imtimis, buvo parinkti trys skirstiniai: Frešė (Frechet), Dagnumo (Dagum) ir Džonsono SB (Johnson SB). Remiantis apskaičiuotomis rizikos reikšmėmis, taip pat buvo įvertintas nekilnojamojo turto rinkos patrauklumas. Nustatyta, kad prekybos centrų sektorius yra labiau patrauklus nei ofisai abiems rinkos dalyviams - vystytojams ir pirkėjams. Tikimybės, apskaičiuotos taikant ekstremalių reikšmių teoriją, gali būti panaudotos kaip papildoma informacija tolimesniems nekilnojamojo turto rinkos tyrimams, pavyzdžiui, analizuojant daugiakriterinį optimizavimą, sprendimų paramos sistemas ir t.t.. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: komercinio nekilnojamojo turto rinka, rizika, ekstremalių reikšmių teorija, pelningumo prognozavimas, plotų vakansijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict