ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
MAISTO PRODUKTŲ PRIEINAMUMAS UKRAINOJE MAISTO SAUGOS KONTEKSTE
Nataliia Skopenko, Anastasiia Sakhnenko

SANTRAUKA. Strateginis maisto saugos tikslas yra pakankamas žemės ūkio produktų, žaliavų ir maisto produktų tiekimas gyventojams. Maisto saugos siekimo garantas - stabilūs maisto produktų ir žaliavų teikimo vidaus šaltiniai bei būtinos atsargos, taip pat rezerviniai fondai. Fizinė ir ekonominė prieiga pagrįsta siekiu subalansuoti maisto produktus ir jų suvartojimą. Maisto produktų suvartojimas priklauso nuo vartotojo pajamų, kainų dinamikos ir fizinio prekių buvimo rinkoje. Efektyvus žemės ūkio vystymasis bendrai ir maisto pramonėje yra maisto saugos gyventojams pagrindas pagal racionalius mitybos standartus gerinant fizinį ir ekonominį maisto produktų prieinamumą skirtingoms socialinėms grupėms. Maisto sauga Ukrainoje reikalauja palaikyti tam tikrą savarankišką apsirūpinimo maistu lygį, prie kurio priskiriama valstybės parama vidaus žemės ūkio produktų gamybai ir kontrolės priemonės importuojamiems produktams. To siekiama norint apsaugoti vietinius augintojus nuo užsienio konkurencijos. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: maisto sauga, žemės ūkis, balansas, maisto saugos principai, prieinamumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict