ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO FINANSAVIMO POKYČIŲ ANALIZĖ
Feliksas Ivanauskas, Arvydas Kregždė, Aleksas Pikturna

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje analizuojamos aplinkybės, kurios nulėmė aukštojo mokslo finansavimo reformas Lietuvoje. Pagrindinės straipsnio išvados yra tos, kad dažnas finansavimo sistemos keitimas yra susijęs su ekonominiais, demografiniais ir politiniais pokyčiais Lietuvoje. Lietuva, laikydamasi strateginio Lisabonos principų įgyvendinimo tikslo, yra priversta taikytis su greitai kintančia aplinka ir keisti finansavimo sistemą, priklausomai nuo tuometinių sąlygų. Galima teigti, kad konvergencija, susijusi su finansavimu, grįstu rezultatais, Lietuvoje nemonotoniška. .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: aukštasis išsilavinimas, finansavimas, viešasis, reforma, universitetas, politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict