ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
MADRIDO STEBUKLŲ DĖŽUTĖ: POVEIKIO GYVENTOJAMS ATVEJO ANALIZĖ
Cristina Lopez de Subijana, Irena Valantinė, Pedro Gonzalez Lopez, Inga Staškevičiūtė-Butienė

SANTRAUKA. Organizuojant sporto renginius, paprastai yra tikimasi poveikio miestui, kuriame vyksta renginys. Siekiant įvertinti gyventojų sampratą apie sporto renginio poveikį miestui, kuris vyko Madrido Stebuklų dėžutėje (Madrid Magic Box), taip pat įvertinti, ar minėtas suvokimas priklauso nuo lyties bei amžiaus, buvo atliktas tyrimas. 194 gyventojai atsakė į Ano ir kt. (2010) validuotą klausimyną. Aukščiausiai įvertinti teiginiai: 'Infrastruktūra pastatyta Teniso meistrų varžybų etapui yra naudinga piliečiams ' ir 'tinkama kitoms veikloms ' (3.7±1.2 abiem atvejais), 'Teniso meistrų varžybų etapas atneša ekonominę naudą Madrido miestui ' (3.5±1.2). Mažas pajamas gaunantys gyventojai negarantuoja, kad naujos įrangos naudojimas didžiuliuose sporto renginiuose atneš pelną ateityje. O siūlomos pajamas turi atitikti pagrindinių vartotojų ir kaimynystės gyventojų poreikius  .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: sporto renginiai, poveikis, gyventojas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict