ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
MOKSLO PARADIGMŲ POKYČIAI: NAUJOJO MOKSLO ATSPINDŽIAI EKONOMIKOS MOKSLO STRAIPSNIUOSE
Dovilė Valančienė, Tomas Saulius, Daiva Majauskienė, Albertas Skurvydas

SANTRAUKA. Gyvename kintančiame pasaulyje. Keičiasi vertybės, požiūriai, mąstymo paradigmos. Daugėja diskusijų dėl naujojo mokslo - postmodernaus, kupino sudėtingų dinaminių sistemų, dėl jo įtakos. Šiame mąstymo paradigmų kaitos laikotarpyje naudinga ištirti, kiek vienoje iš reprezentatyviausių mokslo straipsnių duomenų bazių (pasirinkta Thomson Reuters (ISI) Web of Science duomenų bazė) galima rasti ekonomikos mokslo straipsnių, kuriuose minimos autorių pasirinktos naujojo mokslo sąvokos. Straipsnio tikslas - suvokus pačius fundamentaliausius naujojo mokslo bruožus, aptarus paradigminius pokyčius, nustačius pagrindines naująjį mokslą reprezentuojančias sąvokas, kiekybiniu aspektu ištirti šių sąvokų naudojimą ekonomikos mokslo straipsniuose (palyginus su apskritai mokslo straipsniais) ir atskleisti paradigminių pokyčių atspindžius bei labiau tikėtinas ekonomikos mokslo ateities raidos įžvalgas / perspektyvas. Tyrime taikyta sisteminė ir loginė naujojo mokslo pokyčių ir pagrindinių bruožų analizė bei empirinė dokumentų kiekio analizė. Tyrimas parodė, kad iš visų mokslo straipsnių (306,768), kuriuose minimos naująjį mokslą reprezentuojančios sąvokos, 3,49 proc. straipsnių (10,734) yra ekonomikos mokslo straipsniai. Dabar ekonomikos mokslas keičiasi, tad autoriai tiki, kad netolimoje ateityje šis mokslas taps labiau atviras, labiau integruotas, labiau gebės spręsti sudėtingas problemas. Šių problemų sprendimas yra labais svarbus siekiant gyventi geresniame pasaulyje   .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: naujasis mokslas, naujojo mokslo sąvokos, ekonomika

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict