ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
REKREACINIŲ PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ SVEIKĄ GYVENSENĄ, PRIE VANDENS TELKINIŲ VERTINIMAS: LIETUVOS ATVEJIS
Biruta Švagždienė, Ingrida Krikštaponytė, Artūras Simanavičius, Natalja Istomina

SANTRAUKA. Lietuva - patraukli šalis dėl savo istorijos, kultūros ir kraštovaizdžio. Mokslinių diskusijų apie turizmą kontekste rekreacinės paslaugos tampa vis svarbesnės. Vandens telkiniai ir jų zonose teikiamos rekreacinės paslaugos skatina miesto ir regionų gyventojų sveiką gyvenseną. Šio straipsnio tikslas - įvertinti rekreacines paslaugas prie vandens telkinio ir pateikti rekomendacijas situacijai gerinti. Siekiant tikslo, identifikuoti pagrindiniai rekreacinių paslaugų teoriniai aspektai atskleidžiant rekreacinių paslaugų vietą turizmo industrijoje, taip pat įvertintos rekreacinės paslaugos prie vandens telkinio pateikiant įžvalgas, kaip gerinti situaciją. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje esantis Rėkyvos ežeras yra tinkamas rekreacijai, skatinančiai gyventojų sveiką gyvenseną ir yra patrauklus turistams, tačiau stokoja tinkamos rekreacinės infrastruktūros. Didžioji dalis respondentų nurodė, kad jiems trūksta pagrindinių rekreacinių paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, WC ir pan.) bei tokių papildomų paslaugų, kaip pramogos, žaidimai, suvenyrai, ekskursijos, gydymas ir sveikatinimas. Pagerinus šias paslaugas ir patobulinus rekreacijai skirtą infrastruktūrą, daugiau nei pusė respondentų prie vandens telkinių lankytųsi dažniau. Tam reikia gyventojų įsitraukimo, teisingos ir savalaikės informacijos, investicijų pritraukimo ir strateginių partnerysčių formavimo, įtraukiant visas suinteresuotas šalis  .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: rekreacinės paslaugos, turizmas, vandens telkiniai

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict