ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
AR KULTŪRINĖ ĮVAIROVĖ DARO ĮTAKĄ VERSLUMO VEIKLAI?
Oana Ramona Lobonț, Ana-Cristina Nicolescu, (Ignat) Carmina-Ruana Lăpugean, Irena Alėbaitė

SANTRAUKA. Straipsnyje autoriai analizuoja sąlyginį didelio poveikio ryšį tarp kultūrinės įvairovės ir verslumo veiklos lygio. Atsižvelgę į tai, autoriai išanalizavo egzistuojančius ryšius tarp Hofstede kultūrinių dimensijų ir toliau išvardytų rodiklių. Tai BVP vienam gyventojui, naujai užregistruotų verslo įmonių skaičius ir įmonių steigimo procedūros, būtinos norint užregistruoti įmonę. Duomenys imti iš Pasaulio banko tinklalapio. Šis tyrimas apima 26 Europos ir Azijos šalių, suskirstytų į penkias zonas (keturios zonos: Rytų, Vakarų, Pietų, Šiaurės Europa ir penktoji - Azijos šalių zona), analizę. Tyrimas parodė, kad egzistuoja sąveikos poveikis tarp dviejų rodiklių kategorijų. Rezultatai atskleidė, kad yra tiesioginis ryšys tarp kultūrinių dimensijų, t. y. vyriškumo, pragmatiškumo, atlaidumo ir pirmų dviejų verslumo rodiklių. O neigiamas ryšys stebimas tarp kultūrinių dimensijų - tokių, kaip galios distancija ir neapibrėžtumo vengimas ir tų pačių verslumo rodiklių. Įmonės įsteigimo procedūros būtinos tam, kad būtų galima užregistruoti įmonę. Šis reiškinys su kultūrinėmis dimensijomis siejasi kitokais ryšiais, palyginus su anksčiau išvardytais verslumo rodikliais  .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: nacionalinė kultūra, verslumas, vystymasis

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict