ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
ĮVAIRIAPUSIS ERASMUS STUDENTŲ MAINŲ POVEIKIS LIETUVOS EKONOMINIAM AUGIMUI. KADA GALIME TEIGTI, KAD JIS YRA SĖKMINGAS?
Dovilė Selickaitė, Diana Rėklaitienė

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra nustatyti, kokie Erasmus studentų mainų veiksniai daro įtaką sėkmingam Erasmus programos įgyvendinimui. Aiškinamasi, kokią naudą, jais remiantis, galima identifikuoti Lietuvai. Straipsnis parengtas remiantis mokslinės literatūros ir statistinių duomenų apžvalga bei analize, Bolonijos proceso ir Erasmus programos dokumentais, jų įgyvendinimo atvejų studijomis. Straipsnyje siekiama atskleisti sėkmės sampratą: apžvelgus filosofinį, ekonominį ir edukacinį požiūrį į sėkmę; nusakius Erasmus studentų mainų sėkmę Bolonijos ir Erasmus programos kontekste; atskleidus, kokią ekonominę reikšmę ir kokią naudą teikia Erasmus studentų mainai Lietuvai  .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: Erasmus programa, Bolonijos procesas, studentų mainai, sėkmė, galimybės

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict