ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO YPATUMAI VIEŠAJAME IR PRIVAČIAME SEKTORIUOSE
Edmundas Jasinskas, Arūnas Emeljanovas, Yuriy Bilan

SANTRAUKA. Siekiant sėkmingos organizacijos, būtini tinkamos kvalifikacijos žmogiškieji ištekliai. Tačiau keičiantis verslo aplinkai, atitinkamai turi keistis ir žmonių kvalifikacija, dėl to organizacijai reikia nuolatinio žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo. Atliekant žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo tyrimą, pasitelkta mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa ir aprašomoji statistika. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad privatus sektorius, savo veiklą siedamas su pelnu, investavimą į žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos kėlimą grindžia aiškiais argumentais ir kriterijais. O viešajame sektoriuje yra sudėtingiau, nes čia svarbūs ne tik finansiniai tikslai, bet ir socialinis teisingumas. Dėl to kvalifikacija yra ne mažiau svarbesnė. Kita vertus, sunkiau rasti tinkamus kriterijus žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms pagrįsti, kadangi ne viską galima išreikšti finansiniais rodikliais. Kitų mokslininkų atlikti tyrimai atskleidžia tendenciją, kad viešajame sektoriuje dažniau atsakingi už savo kvalifikacijos tobulinimą būtent patys darbuotojai. Tyrimas atskleidė, kad tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijų žmogiškieji ištekliai suinteresuoti kelti kvalifikaciją. Pagrindinė kvalifikacijos kėlimo priežastis yra noras tobulėti ir būti geru savo srities specialistu. Nepaisant respondentų pritarimo kvalifikacijos tobulinimui, pagrindinės darbe kylančių problemų priežastys sietinos su kolegų ir vadovų kompetencijos trūkumais. Esminis skirtumas tarp kvalifikacijos tobulinimo ypatumų atsiskleidžia viešojo ir privataus sektoriaus taikomuose apmokymų metoduose. Privačios organizacijos yra novatoriškesnės, pakankamai gerai panaudoja vidinius apmokymus ir stengiasi į juos įtraukti savo darbuotojus. O viešojo sektoriaus organizacijoje taikomi tradiciniai metodai, čia vyrauja mažesnis įsipareigojimas už žmogiškųjų išteklių mokymus, nes propaguojamas savarankiško mokymosi metodas. Nepaisant to, kvalifikacijos kėlimas teigiamai veikia darbuotojų veiklos efektyvumą, o norint gerinti kvalifikacijos tobulinimo procesą abiejuose sektoriuose, būtina skirti didesnį dėmesį trūkstamų kompetencijų tobulinimui - tai itin aktualu viešojo sektoriaus organizacijoms. Būtent trūkstamų kompetencijų nustatymas gali atskleisti viešojo ir privataus sektoriaus kvalifikacijos tobulinimo ypatumus. Dėl šios priežasties būsimus tyrimus rekomenduojama sieti su trūkstamų kompetencijų nustatymo niuansais viešajame ir privačiame sektoriuose   .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: žmogiškieji ištekliai, žmogiškųjų išteklių valdymas, kvalifikacijos tobulinimas, privatus ir viešasis sektoriai

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict