ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
KARJEROS KOMPETENCIJOS SVARBA DARBUOTOJŲ KARJERAI: TURIZMO SEKTORIAUS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ASPEKTAS
Vilija Bitė Fominienė, Kristina Mejerytė-Narkevičienė, Małgorzata Woźniewicz-Dobrzynska

SANTRAUKA. Šiandieniniame veiklos pasaulyje turizmo srities specialistų demonstruojama karjeros kompetencija gali jiems padėti išspręsti problemas, kylančias dėl karjeros siekių ir darbo rinkos galimybių. Tačiau nauji specialistai, ateinantys į darbo rinką, dažnai neturi gebėjimų, užtikrinančių karjeros kompetenciją. Skiriasi ir jų bei darbdavių nuomonės šiuo klausimu. Todėl svarbu išsiaiškinti tiek žmogiškųjų išteklių valdymo objektų, tiek ir subjektų požiūrį į naujų darbuotojų karjeros kompetenciją kaip prielaidą sėkmingai jų karjerai. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti naujų turizmo sektoriaus darbuotojų karjeros kompetenciją darbdavių požiūriu. Tyrimo rezultatai atskleidė naujų turizmo srities specialistų turimus ir darbdavių pageidaujamus įgūdžius: įsidarbinamumą, efektyvų bendravimą ir savęs pažinimą. Tyrimas atskleidė ir darbdaviams svarbiausius žmogiškųjų išteklių karjeros kompetenciją užtikrinančius gebėjimus  .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: turizmo sektorius, karjera, karjeros kompetencija, žmogiškieji ištekliai

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict